Jongerenraad Zwolle en 6 wethouders bezoeken de Gift City

Dinsdag 12 maart heeft de Gift City bezoek gehad van de Jongerenraad Zwolle en 6 wethouders van de gemeente Zwolle.

De avond stond in het teken van jongerenparticipatie, iets wat enorm goed aansluit bij de doelstellingen van de Gift City. De Zwolse jongerenraad gaat een makelaarsfunctie vervullen in thema’s die voor jongeren belangrijk zijn en waaraan jongeren actief een bijdrage zouden kunnen leveren.

Samen met de wethouders heeft de Jongerenraad Zwolle een aantal onderwerpen besproken die zeker een vervolg gaan krijgen, waaronder de thema’s 18-/18+, toegankelijkheid, wonen, duurzaamheid, onderwijs(huisvesting) en het imago van Zwolle als stad voor jongeren en studenten.