In gesprek met Rianne v/d Berg (directeur GGD)

‘Dat we elkaar het vertrouwen schenken en samen kunnen bouwen is enorm waardevol’

Afgelopen jaar heeft de Gift City voor de 2e keer op rij een spectaculair evenement georganiseerd samen met de GGD IJsselland. Met Rianne van der Berg (directrice GGD IJsselland) en Harry Wilbrink (oprichter Gift City) spreken we over het evenement, onze samenwerking en hoe we de toekomst zien.

‘Ontzettend mooi dat we samen zo’n mooi evenement hebben kunnen organiseren. En dat tot tweemaal toe!’ Rianne v/d Berg is als directrice verbonden aan de GGD IJsselland. Een organisatie die zich veel bezighoudt met mensen die op de één of andere manier vastlopen in hun leven. Samen met Harry Wilbrink deelt zij een interesse en zorg voor de mensen in onze samenleving van wie het leven niet altijd vanzelfsprekend is verlopen.

‘Luisteren is zó belangrijk. Mensen oprechte aandacht geven, geloven in samenspel én verbinding maken, dat zijn de belangrijke dingen in het leven’, vertelt Rianne. Uiteindelijk gaat het om wie je bent als mens. Acteren of een bepaalde rol spelen houdt geen mens zijn leven lang vol.’

Hoe zijn jullie er toe gekomen om samen een evenement te organiseren?

Iemand uit het managementteam van de GGD IJsselland kwam met het idee om te onderzoeken of de Gift City niet een mooie samenwerking zou kunnen zijn voor het organiseren van evenementen. ‘De Gift City is een maatschappelijke organisatie die veel samenwerkt met mensen en instanties waar wij tijdens ons werk ook veel mee te maken hebben, vertelt Rianne. Zo zijn we gaan onderzoeken of we een groot evenement als dit samen tot een succes zouden kunnen maken. We kregen vrijwel meteen het gevoel dat we samen op weg konden gaan. En dat we dan uiteindelijk zo’n mooi evenement met eten, muziek en een gang met diverse marktkramen hebben staan voor onze ruim 300 medewerkers is heel bijzonder.’

Hoe kijken jullie aan tegen verdere samenwerking tussen de GGD IJsselland en de Gift City?

Voor zowel de GGD IJsselland als de Gift City zien zowel Rianne als Harry mooie kansen voor een gezamenlijke toekomst. Beide organisaties werken met mensen die vaak het nodige op hun bordje hebben gekregen in het leven. Samen hebben we de wens om toe te werken naar een gestructureerde en stabiele situatie voor deze mensen. Het mooie van zowel de GGD IJsselland als de Gift City is dat  er gekeken wordt naar waar mogelijkheden en kansen liggen. Want: ‘Iedereen is uniek en verdient maatwerk!’

‘De GGD IJsselland is altijd in ontwikkeling, vertelt Rianne, en we hebben niet voor niets als speerpunten dat we willen samenwerken, wendbaar én zichtbaar willen zijn in onze samenleving. Collega’s van de GGD IJsselland hebben inmiddels al meermalen de Gift City bezocht met enkele cliënten. Door het Nieuwjaarsevenement heeft de Gift City absoluut een visitekaartje afgegeven en zichzelf op een positieve manier op de kaart weten te zetten. Dit biedt voor de toekomst absoluut mooie kansen voor een blijvende  samenwerking tussen onze unieke organisaties!’