Informatiedag

Op zaterdag 24 november 2018 wordt er een informatiedag in de Gift City gehouden van 11.00 – 15.00 uur.

Dagelijks werken er vele vrijwilligers, ondernemers, instanties en onderwijsinstellingen met elkaar samen aan het mooie concept van de Gift City. Sterk of zwak. Rijk of arm. Iedereen is welkom en waardevol binnen de Gift City!

Omdat we altijd plek hebben voor nieuwe vrijwilligers houden we een informatiedag voor belangstellenden. Tijdens een presentatie wordt er verteld over de mogelijkheden binnen de Gift City. Na deze presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen en/of een rondleiding te krijgen. We hopen hiermee nieuwe vrijwilligers te werven maar ook om mensen een plaats te bieden waar ze zich welkom voelen en zichzelf kunnen zijn.

Vrijwilligers met een laag inkomen en die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor het ontvangen van een vergoeding in de vorm van Twinkels. Deze ontvangen Twinkels (spaarpunten) zijn te verzilveren in de Twinkelwinkel of in het City Café.

Kent u/jij nog iemand in je omgeving die wel vrijwilligerswerk zou willen doen of geïnteresseerd is in de Gift City? Nodig diegene dan uit om naar onze informatiedag te komen of wijs hem/haar op onze vacatures die op onze website staan.

De inloop is vanaf 11:00 uur, de presentatie start om 12:30 uur

Van harte welkom!