Uniek Concept

de Gift City gebouw

De Gift City is een plek waar mensen binnenkomen en op vrijwillige basis bij één van de onderdelen van de Gift City aan het werk gaan. Naast het City Café bestaat de Gift City uit; de Keuken, de Twinkelwinkel, het Talentenbureau en de City Meubelloods.

Het bijzondere van de Gift City is dat deze Stichting wordt gevormd door mensen uit alle lagen van de bevolking. Zo kunnen mensen, of ze nu sterk, zwak, rijk of arm zijn, samen de Gift City tot een plek maken waarin je mag zijn zoals je bent. Elke vrijwilliger is uniek en kan hier zijn eigen talenten en kwaliteiten (her)vinden en inzetten.

Mensen die zich aanmelden bij de Gift City hebben vaak een tegenslag gehad in het leven. Hierbij kun je denken aan het verliezen van een baan, gezondheidsproblematiek of andere privéomstandigheden, die ervoor kunnen zorgen dat iemand flink uit balans is geraakt. De stap naar een betaalde baan voelt voor hen soms als een snel stromende rivier die ze over moeten steken. Het concept van de Gift City is dat deze mensen hier de brug mogen vinden om weer mee te draaien in de maatschappij en nieuwe sociale contacten kunnen opdoen. Ze mogen bij de Gift City in hun eigen tempo zoeken naar waar hun grenzen liggen maar des te meer waar hun kracht ligt. Het is mooi om te zien dat mensen zichzelf hervinden en waar mogelijk, stappen durven zetten richting een (betaalde) baan waar ze zich gezien voelen en op hun plek zijn.

Vrijwilligers die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen Twinkels verdienen. De Twinkels vormen een beloningsysteem voor de uren die ze hebben gewerkt voor de Gift City. Deze gespaarde Twinkels kunnen worden gebruikt in ‘de Twinkelwinkel’ voor het aanschaffen van producten maar ook gebruikt worden voor een maaltijd of een drankje in het City Café.

De Gift City is onafhankelijk en werkt nauw samen met ondernemers uit de regio, gemeente en maatschappelijke organisaties. Vanaf het begin dat de Gift City haar deuren heeft geopend op 01 mei 2015 tot op heden zijn er al meer dan zestig mensen via onze Ondernemerslunch doorgestroomd naar een (betaalde) baan. Tijdens deze lunch, die elk kwartaal gehouden wordt in het City Café, krijgen de vrijwilligers van de Gift City de gelegenheid om te pitchen en in gesprek te komen met de uitgenodigde aanwezige ondernemers.

Vele andere ervaren vrijwilligers helpen op diverse plekken in de Gift City mee om het geheel mogelijk te maken. Mocht je geïnteresseerd zijn in wat u/jij zou kunnen betekenen voor de Gift City neem dan contact op met het Talentenbureau.

Dit kan via telefoonnummer 038 – 792 0020 of via info@degiftcity.nl