Talentenbureau

bro 2

LET OP !!! De Gift City is vanaf  13 Juli vanwege de zomervakantie gesloten !!!

Vanaf 06 augustus zijn wij weer geopend maar  het City Café is vanaf 07 augustus weer geopend

Talentenbureau

Het Talentenbureau is een bemiddelingsbureau waar talenten worden ontwikkeld en verbonden aan allerlei soorten werkzaamheden.

Iedereen is welkom om zich aan te melden als vrijwilliger.

Er wordt gekeken waar talenten en interesses liggen om een leuke en passende plek te vinden.

Het doel van het Talentenbureau is het op weg helpen van mensen in een minder kansrijke positie door het aanbieden van zinvol vrijwilligerswerk.

 

talentenburo

Citywerker

Een Citywerker is een vrijwilliger die vanuit de Gift City externe klussen uitvoert. Dit kunnen zowel eenmalige als langdurige klussen zijn.

talentenbureau logo 1